Action Points

Zoals bij Ocuupation Points is besproken krijg je voor elk OP een Action Point. Deze heb je nodig om minigames te kunnen spelen in de tavern en om te kunnen vechten in de arena. Op die na zijn er nog meer activiteiten waar je AP voor nodig hebt zoals het zoeken naar herbs of het plukken van mushrooms. Je AP wordt weer omgezet naar Experience (XP) en Social Points (SP).

AP.JPG
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License